-Opprusting av veien mellom Ronglan og Ekne

Venstres karl M. Buchholdt vil sette fart i arbeidet med å få lagt asfalt på veien mellom Ronglan og Ekne. Han tar opp saken i et spørsmål til ordføreren i kommunestyret på onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Levanger Venstre vil sette fart i arbeidet med å få lagt asfalt på fylkesveiene. Mange av våre fylkesveier må snarest mulig asfalteres og sikres en tidsmessig standard. Det vil bedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og være en satsing på livskraftige bygder.

En viktig ferdselsvei som har behov for asfalt er fylkesvei 112 mellom Ronglan og Ekne. Veien preges i dag av en standard som ikke er tilpasset tunge kjøretøy, og som en lite trafikksikker vei for skolebarn. Opprusting av denne veien vil være av stor betydning for næringslivet i området, som for eksempel landbruket og Falstadsenteret. Andre fylkesveier i Ronglanområdet som har behov for asfalt er veien mellom Skjerveshøgda og Lynum, samt veien på østsiden av Nesvatnet.

Vi har forstått det slik at arbeidet med fylkesveiplanen er på gang og finner det derfor naturlig å spørre ordføreren følgende spørsmål:
Hvilke tiltak vil ordføreren sette i verk for å få rustet opp veien fylkesvei 112 mellom Ronglan og Ekne til en tidsmessig standard?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**