Innspill til stortingsvalgprogrammet

Fristen for innsendelse av forslag til det nye stortingsvalgprogrammet er 1. november. Fra Levanger Venstre er det forslag om digitalbasert næringsutvikling og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forslag fra Levanger Venstre
•I kapitlet om næring må det legges til en satsning på digitalt basert næringsutvikling, eller informasjonsteknologi. Dette er ikke nevnt i utkastet (fra side 33)
•I kapitlet om skole må det balanseres bedre mellom formell etter- og videreutdanning versus systematisk medarbeiderutvikling som foregår på skolen og i lærerkollegiet (side 9 linje 4)
•I kapitlet om skole står det at det skal være rom for kreative fag (side 9 linje 49), må det presiseres at dette bør være både kunst og kultur, og grundervirksomhet basert på tekniske og økonomiske fag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**