Klimanøytral kommune

Da jeg gikk på skolen husker jeg veldig godt Lokal Agenda 21. Selve kjernen i Lokal Agenda 21 var å tenke globalt, handle lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I tirsdagens kommunestyremøte ble et forslag fra Kai Olav Fredriksen (uavh. grønn) og Venstre, om klimanøytralitet i kommunen enstemmig vedtatt. Forslaget innebærer at kommunen skal utrede mulighetene for at Vestvågøy skal bli en av landets første klimanøytrale kommuner. Dette forslaget vil være et steg på veien mot å nå klimamålene, ved å handle lokalt.

11.juni i år ble klimaforliket vedtatt i stortinget, det sier blant annet at innen 2020 skal Norge kutte de globale klimagassutslippene tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990. Da må lokalpolitikere i Norge ta ansvar, vi må starte med å ta klimakutt i kommunene.

Det er vi politikere som sitter med nøkkelen til å få iverksatt mange av de gode og effektive klimaløsningene som finnes. For det trenger ikke å være så avansert, noen av tiltakene som kan vurderes i Vestvågøy er:
– Måle utslipp av klimagasser og lage årlige klimagassregnskap.
– Fase ut oljefyrer og utvikle fjernvarmeanlegg, og legge opp til distribuering samtidig med annen graving.
– Lage retningslinjer for å sikre at etablering og restaurering av kommunal
bygningsmasse er energi- og klimavennlig, og for å ta hensyn til miljø og etikk ved kommunale innkjøp – blant annet ved å ha mål for andel av økologisk mat ved innkjøp.
– Velge mest mulig klimavennlige kjøretøy når tjenestebiler byttes ut, fortrinnsvis EL-biler, og da etablere ladestasjoner – gjerne i samarbeid med privat næringsliv.
– Klima- og energieffektivitet vektlegges i planlegging av arealbruk i kommunen.
– Utrede muligheter for produksjon av fornybar energi, blant annet vindkraft.

Flere gode tiltak for å kutte klimagassutslipp er allerede iverksatt i Vestvågøy kommune, blant annet betaler kommunen ekstra for å sikre seg strøm med fornybar opprinnelsesgaranti, dette er et av tiltakene som gjør kommunen til en klimavinner i følge Enova.

Gøran Rasmussen Åland, Leder Vestvågøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**