Elgeseter Venstrelag stiftet i går

Bydelslaget for Øya, Elgeseter, Tempe og Lerkendal skal arbeide med lokalpolitiske saker som er aktuelle for området, byutviklingsspørsmål og ikke minst drive valgkamparbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Trondheim Venstre fikk sitt første bydelslag da Elgeseter Venstrelag ble formelt opprettet i går.

Bydelslaget kan komme til å spille en viktig rolle for partiets utvikling framover, både organisatorisk og politisk. Med egne bydelslag får flere medlemmer muligheten til å engasjere seg i politisk arbeid, og ettersom Elgeseter, Øya, Tempe og Lerkendal er områder som står foran store endringer, er det avgjørende å skape lokalt engasjement for å påvirke de politiske vedtakene i en retning som legger til rette for en urban bydel med rom for alle slags mennesker.

 Fra venstre: Magne Gisvold, Anders Småsund, Eirik Å , Michelle Jensen, Ingeborg Briseid Kraft og Ina Roll Spinnangr

Fra venstre: Magne Gisvold, Anders Småsund, Eirik Å , Michelle Jensen, Ingeborg Briseid Kraft og Ina Roll Spinnangr
Foto: Trond Åm

De frammøte fikk gleden av å høre foredrag om Elgeseter gate av Byplankontorets Kari-Elisabeth Paulsen. Trondheim Venstre spanderte pizza, og etterpå gikk diskusjonen høyt om utviklinga av området og om hvordan Elgeseter Venstrelag kan arbeide framover.

Har du lyst til å være med i Elgeseter Venstrelag? Ta kontakt med Trond Åm på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**