Kaster seg inn i nominasjonskampen

Idun Bortne, bystyrerepresentant i Bergen, kaster seg i siste liten inn i nominasjonskampen i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

– Jeg stiller til annenplassen på Venstres liste. Internt i partiet har jeg gitt uttrykk for dette lenge, men etter prøvenominasjonene tidligere i år valgte jeg å støtte Erlend Horn. Når han nå har trukket seg, ønsker jeg å stille meg til disposisjon.

Bortne sitter i oppvekstkomiteen i bystyret, men har jobbet med mange ulike politiske saker. Det har etterhvert blitt en lang karriere i partiet.

Sosialpolitikken står nærmest
– Det er nok sosialpolitikken som står meg nærmest. Jeg er spesielt opptatt av barns rettigheter, særlig innenfor asylsystemet, men også menneskeretter i et videre perspektiv. Jeg håper mitt kandidatur kan løfte innvandrings- og integreringspolitikken høyere på dagsorden.

– Vi har det godt i Norge, men mange grupper sliter med å bli sett og hørt. Det gjelder særlig asylsøkere, tiggere, rom-folk og andre marginaliserte grupper. Ofte ser vi at mange barn lever veldig vanskelig. Jeg vil være et talerør for dem.

Bortne har bare positive ting å si om sin motstander og bystyrekollega Åsta Årøen.

– Uansett hvem av oss som vinner, vil det bli et godt team. Men Åsta og jeg har nok ulike prioriteringer, ulike ting vi synes er mest viktig. Jeg vil gjerne løfte Norges internasjonale ansvar på ulike områder, gjerne høyere enn vi i Venstre klarer i dag.

Les mer om saken hos Bergens Tidende eller Bergensavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**