Dialogmøte 19.november- NB nytt møtested

Tema for neste dialogmøte er “utfordringer for Bodøskolen i et nasjonalpolitisk perspektiv”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Alle dialogmøter i venstre er åpne for medlemmer, politiske sympatisører og andre interesserte. Velkommen!

Møtested er Mediegården, 2 etsj (Storgata 13/15) kl 19-21

Fareskilt 142 Barn

Vi har invitert og utfordret undervisningssjef Ulrik Bollerup Thomsen til å innlede til dialog om bodøskolens utfordringer i et nasjoanltpolitisk perspektiv. Det er stortingsvalg – og hva kan og bør vi som lokalpolitikere ha trykk på mot våre stortingskandidater og stortingsprogram for å skape en bedre skole i vår kommune.

Som vanlig diskuterer vi også dagsaktuelle politiske saker – i novembermøtet vil det nok bli budsjettet som vil skape mest debatt.

Vær med på å påvirke – velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**