Hverdagsrehabilitering må styrkes i statsbudsjettet

Representantskapet i Møre og Romsdal Venstre vedtok en resolusjon om hverdagsrehabilitering på møtet 3.november. Uttalelsen omhandler tidlig innsats av tverrfaglig sammensatte helsefaggrupper innen rehabiliteringsfaget i kommunehelsetjenesten. Målet er at brukeren oppnår mestring i dagliglivets aktiviteter i kjente omgivelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Resolusjon:

HVERDAGSREHABILITERING MÅ STYRKES I STATSBUDSJETTET FOR 2013

Hjemmebasert hverdagsrehabilitering for kommunehelsetjenesten må styrkes i statsbudsjettet. Målgruppen er pasienter som nylig er utskrevet av sykehus eller som av annen grunn trenger rehabiliterende tiltak gitt av kommunehelsetjenesten. Målet er at brukeren oppnår mestring i dagliglivets aktiviteter i kjente omgivelser.

Hjemmebasert hverdagsrehabilitering vil være vesentlig for å oppnå ønsket effekt av velferdsteknologi og for å nå sentrale mål i Samhandlingsreformen. Mange kommuner er i gang med eller i planleggingen av å starte opp med slik hjemmebasert hverdagsrehabilitering og dette arbeidet må prioriteres.
Møre og Romsdal Venstre frykter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 er for lavt i forhold til kommunenes behov for hjemmebasert rehabilitering, og vil at dette budsjettet styrkes.

Resolusjon fra Møre og Romsdal Venstre vedtatt på representantskapsmøtet 03.11.12

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**