Paal Berg – mannen som innførte åttetimersdagen

Paal Berg, med røtter i Nes, var Venstre-mannen som innførte åttetimers dagen i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Paal Berg, omslag av boka av Per Hem

I Megleren, biografien om Paal Berg, skriver forfatter Per E. Hem om Bergs rolle i 8-timers dagen.

– Den eneste helt konkrekte saken Berg nevnte i trontaledebatten 1919, gjaldt åttetimersdagen, og det var da også arbeidet med den han som statsråd først kastet seg over. Da han holdt sin debuttale i Stortinget, hadde han alt lagt fram den varslede proposisjonen. Det var uhyre sjeldent en statsråd hadde et så tett og nært forhold til et tiltak som Berg hadde til åttetimersdagen. Knappe fire uker hadde det gått fra han leverte komitéinnstillingen til Sosialdepartementet før han selv satt i statsrådens stol. Sytten dager deretter forelå lovproposisjonen, skriver Hem.

I følge Hem var den viktige innføringen av åttetimersdagen uungåelig.

– Det er rimelig å gi Paal Berg æren for å ha innført åttetimersdagen i Norge, men noen stor bragd var det ikke. Reformen var et naturlig produkt av en revolusjonær tid og langt fra et spesielt norsk fenomen, skriver Hem.

Han påpeker også at Venstre sørget for å gjøre loven om åttetimersdag gjeldende for alle arbeidere, og ikke bare de organiserte, slik Abreiderpartiet ønsket.

– I realiteten hadde loven en vesentlig større betydning enn LO og Arbeiderpartiet ville bedgå. Den innførte åttetimersdagen også for dem som ikke var organisert. Og senere, da de økonomiske nedgangstidene slo inn med full styrke, kunne ikke åttetimersdagen rokkes ved gjennom tariffordningen, nettopp fordi den var slått fast ved lov, skriver Hem.

Torsdag kan du høre forfatter Per Hem fortelle mer om Berg på Årnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**