Å flytte fjell krever tro

«Vi har flyttet fjell», hevder Arbeiderpartiets Cecilie Bjelland i Aftenbladet sist fredag. Det fjellet er ikke lett å få øye på, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Stavanger bybane sentrum bybanen

Foto: Odd Furenes/ d’Turbine

Per A. Thorbjørnsen

Foto: Kenneth Gjesdal

Les hele innlegget hos Aftenbladet

I 2009 VEDTOK FYLKESTINGET i Rogaland med blant andre Arbeiderpartiets stemmer at det fremtidige transportkonseptet skulle bestå av bybane og buss. Samferdselsdepartementet har strenge kriterier for hvilket beslutningsgrunnlag det endelige valget skal baseres på. De sendte saken tilbake til Rogaland for videre utredning.

Nå er tilleggsutredningene kommet, og anbefalingen fra rådmennene i Stavanger, Sola, og Sandnes er klar og tydelig. De oppfordrer de folkevalgte å velge bybanekonseptet. Dette i samsvar med det både fylkestinget og de tre bybanekommunene har vedtatt i 2009 med stemmene til Høyre, Ap, SV, KrF og Venstre.

KONSEPTVALGENE til bybanen og bussvei kan oppsummeres på følgende måte på bakgrunn av informasjon fra Bybaneprosjektet i Bergen v/ Lars Chr. Stendal:

•Strekningen Sandnes—Forus—Stavanger ligner bybanekorridoren i Bergen. Den har minst det samme trafikkgrunnlaget.
•Ved trafikkvolumer som tilsvarende bybanen i Bergen i dag, vil en bybane være minst like billig å drifte som et busskonsept.
•Begge er høykvalitets kollektivtrafikksystemer.
•Buss har ca. 50 prosent av banens kapasitet.
•En bussvei krever full fremkommelighet med samme krav som til banetraseen.
•En bussvei koster 60—80 prosent av en banetrasé.
•En bussvei krever mer areal enn en bybane (trasébredden, forbikjøringsfelt, holdeplasslengder, snuområder i sentrum).
•En bussvei krever uniformt materiell.
•Å fase annet materiell ut og inn av en bussvei gir driftsforstyrrelser.
•Å fase bussvei-materiellet ut og inn av traseen gir driftsforstyrrelser.
•En bussvei er egentlig en bybane på gummihjul.
•Ved ca. 2500 daglige passasjerer pr. km og dag vil det sannsynligvis lønne seg å gå over til bybane.
•Ved 3 min. frekvens vil bussene lage kø.

Les også: Skinnegående bybane må på plass

FRA BUSSVEI-TILHENGERNE hører vi ofte at det skal legges til rette for at en eventuell bybane kan bygges i ettertid. Men er dette så lurt?

Det er mulig og smart der det åpenbart ikke er marked for bybane i dag. Men det koster. Ved å gjøre det på denne måten vil kostnadene ligge på mellom 120 og 150 prosent av hva bybaneanlegget koster. Det er derfor ingen alternativer som er så dyre som dette. Dessuten vil det føre til katastrofale forhold for kollektivtrafikken når kollektivfelt må stenges for at det skal legges skinner.

I TILLEGG TIL de allerede angitte argumenter, er bybanekonseptet et by- og regionalutviklingsprosjekt. Bybanen gir fortetning, det er svært populært å bygge boliger og arbeidsplasser langs bybanetraseen. Se bare til Bergen, hvor de opplever en stor økning i boliger og næringsetableringer langs bybaneaksen.

Bybankonseptet betyr bybane fra Sandes, via Forus, til Stavanger. Men i Stavanger betyr det også en storsatsning på buss til andre bydeler, som Madla og Tasta og Hundvåg.

Vi fikk mer kunnskap gjennom de siste utredningene, kunnskap som bekrefter at bybanekonseptet står seg. Bybanen er vinneren som konsept i Stavanger/Sandnes/Sola, som det er det i 120 byer verden over som nå har valgt et tilsvarende prosjekt.

Les også: Kollektivvennlig programutkast

STAVANGER ARBEIDERPARTI har bestemt at medlemsmøtet skal avgjøre konseptet og låse de folkevalgte i bystyret. Et parti som higer etter mer kunnskap om bussvei/bybane-alternativene, tok beslutningen basert på to presentasjoner. Jeg har respekt for medlemsmøtet, men aldri har vel Stavanger Ap fattet et så viktig vedtak på så svakt grunnlag. Én håndsopprekning var nok. Rapporter, utredninger, saksforelegg, studieturer gjennom 20 år og tidligere vedtak var ikke tilstrekkelig. De vil ikke at de folkevalgte skal avgjøre.

Rogaland Arbeiderparti vedtok bussvei før saken har vært behandlet i kommunestyrene i Stavanger, Sandnes og Sola. Uansett hva flertallet i bybane-kommunene ønsker, har Rogaland Arbeiderparti konkludert. De vil ikke lytte til de folkevalgte organer.

ARBEIDERPARTIET HAR IKKE flyttet fjell. De har rotet til i grussteinen med den følge at en viktig sak for utviklingen i Stavanger-regionen bokstavelig gikk av sporet. De overser at vi skal bli nærmere 80.000 flere mennesker i regionen. De glemmer at vi må lage morgendagens kollektivsystem i dag. Og fremtiden går på skinner. Å flytte fjell krever tro, men i denne saken mangler Arbeiderpartiet kraften, de mangler vilje og evne. Arbeiderpartiet hevder at de vil bygge landet. De gjør et unntak for Stavanger-regionen.

Les hele innlegget hos Aftenbladet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**