Møte i bydelsutvalg Vestre Aker torsdag 1. november

Fra Venstre møtte Terje Bjøro (gruppeleder og fung. nestleder) og Anne Hollerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Terje Bjøro er gruppeleder for Venstre i Vestre Aker bydelsutvalg.

Terje Bjøro er gruppeleder for Venstre i Vestre Aker bydelsutvalg.

Sak 155: Forlenget bruk av barnehavepaviljong Fransebråten. Venstre støtet forslaget om forlenget bruk inntil permanent barnehave er på plas og gikk imot klage fra OBOS. Vi hensyntok brukernes behov i dette tilfellet.

Sak 156: Ønske fra bydelsdirektøren om ny storbarnehave i Holmenkollen leir. Venstre og øvrige partier gikk klart imot bydelsdirektøren innstilling da en ny storbarnehave vil bli bilbasert og tomten ansees som lite egnet til formålet.

Sak 158: Kunngjøring oppstart av detaljregulering i Ryghs vei 2 – Forsvarssjefens tidligere bolig. Terje Bjøro har ved flere anledninger argumentert for at denne eiendommen bør utnyttes på annen måte med et boligkompleks for flere familier under klar forutsetning av at nytt hus blir lavere enn eksisterende. Tomten tåler en høyere utnyttelse. Venstre er glad for BUs positive vedtak da vi ønsker flere boliger i vår bydel.

Sak 165: Kulturpris. Enstemmig vedtak om å gi kulturprisen til RØAS DYNAMITE GIIRLS.

Sak 163 og 164: Fratreden Venstres Anette Coucheron og Haakon Riekeles fordi de flytter fra bydelen. Vi takker begge for godt politisk arbeid.
Vervene de har bekles av følgende:
– Komite “Barn-ungdom-kultur” Opprykk til 1. vara Grethe Bøe Waal.
Persbråten barnehave: Terje Bjøro
Midtstuen barnehave: Elin Bashevkin
Vinderen skole: Finn Reinholt
Slemdal skole: Elin Bashevkin
Tilsynsutvalg hjemmetjenestene 1. vara: Finn Reinholt.

Terje Bjøro
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**