Innkalling til gruppemøte

Nes Venstre har gruppemøte førstkommende mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tid: Mandag 12. novemeber kl. 19:30
Sted: På grunn av fullbooket møterom, holdes vi møtet på kontoret til Øystein Smidt.

Saker til behandling er:
– Kommunestyresaker 13. november
– Budsjettfremlegget fra rådmannen
– Orientering fra første møte i Organisasjonsutviklingsgruppa

Nes rådhus
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**