Verdighet er gratis

Maria Serafia Fjellstad vektla kommunikasjon i diskusjonen i gårsdagens Helse- og omsorgsutvalgsmøte, som altså blant annet dreide seg om Pasientombudets mediautspill vedrørende Koordinerende enhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I dagens Harstad Tidende omtales møtet; hvor altså Fjellstad stilte et spørsmål til Rådmannen. For et år siden ble daværende Tildelingsenhet evaluert, hvor kommunikasjon med brukerne var punktet hvor negativ kritikk kom – med fokus på måten brukerne følte de ble møtt på. Fjellstad spurte om hvorvidt det var satt inn tiltak på nettopp dette punkt; og fikk tilbakemelding om at det ikke var gjort. Man hadde hatt internt fokus på kommunikasjon, men ikke benyttet seg av eksterne aktører eller gjort noe i dette år for å heve nivået her.

Maria Serafia Fjellstad, og flere av representantene fulgte på, vektla god kommunikasjon som viktig – og la også vekt på at å bedre kommunikasjonen ikke koster penger; og da nytter det ikke å skylde på nedskjæringer som grunn til å ikke ha fokus her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**