Bekymret for beboerne på Kajalund

Sykehjemsetaten tvinger Kajalund sykehjem til å legge ned spesialtilbudet for demente. – Vi forstår ikke grunnlaget for nedleggelse, sier vår nestleder i Ullern Venstre og tilsynsmedlem på Kajalund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sykehjemsetaten tvinger Kajalund sykehjem til å legge ned spesialtilbudet for demente, en skjermet avdeling for svært demente beboere, sier leder av tilsynsutvalget for Kajalund, Bent Erik Bakken, som også er sitter i bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern for Venstre.

Her legger man ned en spesialtilpasset avdeling med høyt kvalifisert personale ved et sykehjem som drives utrolig bra. Sykehjemsetaten har gjort en vurdering og mener demensdekningen i Oslo er god nok. Det stiller jeg spørsmålstegn ved, både om demensdekningen er god nok og hvorfor Kajalund blir valgt, sier Bakken.

Les hele artikkelen i Ullern Avis her.

Old woman

Foto: http://allfunnyiffo.blogspot.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**