Åpner for forhåndsstemming på skoler

Venstre fikk gjennomslag for at det skal åpnes for forhåndsstemming på skoler i Nes, etter en interpellasjon fremmet av Øystein Smidt i kommunestyret i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

Øystein Smidt tok i går til orde for å gjøre det enklere for førstegangsvelgere å stemme, ved å åpne valglokaler i kommunens to videregående skoler. Han pekte på at valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne i Norge er langt lavere enn blant befolkningen som helhet.

– Ved å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolene de går på, vil man nå ut til en svært stor andel av førstegangsvelgerne, sa Smidt, og spurte ordføreren om han ville ta initiativ til at dette kunne gjennomføres.

Ordfører støttet interpellasjonen, og hadde i forkant av møtet vært i kontakt med rektorene ved skolene. Han kunne fortelle at det ikke er nødvendig å søke fylkeskommunen om tillatelse, men at det kan gjennomføres som man gjør ved forhåndsstemming ved institusjoner.

Kommunestyret ga sin tilslutning, og dermed er det avgjort: Ved valget 2013 vil elever ved de videregående skolene i Nes få anledning til å stemme på skolene.

Les også:
Senk terskelen for førstegangsvelgere
Sa ja til stemmelokale i videregående skoler
Fullt Venstre-gjennomslag for stemmelokaler på videregående skoler!

Lurer du på utvikling i denne saken? Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**