Besøkte Bodding Vel

– Kongsvingerbanen er livsnerven vår, sa Sesselja Bigseth da hun var til stede på Bodding Vels informasjonsmøte om Bodung stasjon og det nye rutetilbudet i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sesselja Bigseth møtte en fullsatt sal da hun deltok på Bodding vels informasjonsmøte i går, og det var tydelig at framtiden for Bodung stasjon er et tema som engasjerer befolkningen på Bodding.

Sesselja Bigseth

Foto: Tom Fidje

– Kongsvingerbanen er livsnerven i Nes. At Seterstøa stasjon legges ned og at rutetilbudet ved Bodung stasjon blir kraftig redusert, er ikke bare et problem for dere som bor her. Det er et problem for hele kommunen. Det er et problem for kulturliv og idrett om barn fra Bodding ikke lenger kommer seg til fritidsaktiviteter andre steder i bygda. Det er et problem for bygdesenteret at folk på Boding ikke lenger kan ta toget for å handle på Årnes, sa Bigseth til forsamlingen.

Elnar Holmen fra Nes Frp var invitert til å redegjøre for hvor hva som er gjort og hvor saken står i dag, mens Sesselja Bigseth fortalte hva Venstre har gjort i saken, fra vi sendte spørsmål til samferdselsministeren da den første feilaktige nyheten om nedleggelse av stasjonen kom i august, til denne ukas kontakt med fylkesrepresentant om Bodung og innfartsparkering. Venstres redegjørelse for arbeidet vi har gjort så langt høstet applaus under møtet.

– Befolkningen på Bodding hadde sterke meninger og mange tanker, og det ble et inspirerende og meningsfylt møte, sier Bigseth.

De nye ruteendringene med stopp kun ved rushtid på Bodung, fører i praksis til at det kun blir fire stopp totalt på Bodung: to på morgenen og to på ettermiddagen.

– Vi fikk høre mange historier om hvordan rutetilbudet vil påvirke folk på Bodding, fra elever som ikke kommer seg hjem fra Nes videregående etter endt skoledag til ektepar med én bil og ulike arbeidstider i byen som lurer på hvordan de skal få hverdagen til å gå opp, sier Bigseth.

Møtet ble avsluttet med en oppsummering av hva innbyggerne kan gjøre videre for å holde fokus på saken. Forslagene inkluderte bl.a. underskriftskampanje for å få innbyggerinitiativ; stille spørsmål til kommunestyret; skrive leserbrev; samle informasjon, tall og fakta som politikere kan bruke til å ta saken videre.

Les mer om Venstres kamp for Bodung stasjon:
Reagerer på nedleggelse av Bodung stasjon
Tar opp Bodung med ministeren igjen
Ministeren vil ikke hjelpe Bodung
Spør ministeren om fellesstasjon og jernbaneundergang
Fylkesordføreren svarer om Kongsvingerbanen

Bodung stasjon

Bodung stasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**