Hjemfallsretten må bestå

Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får flertall alene etter valget i 2013 vil de avvikle hjemfallsretten og dermed fellesskapets eierskap til en evigvarende ressurs for et engangsbeløp, skriver fylkesleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Høyre og Fremskrittspartiet har nylig gått inn for å avvikle den såkalte hjemfallsretten som har gjort det mulig for fellesskapet å sikre kontroll over vannkraftressursene i landet. Hjemfallsordningen ble innført med Venstre som pådriver i 1909, og hensikten var at private aktører i felleskap med de offentlige skulle bygge landet gjennom vannkraftutbygging, samtidig som eierskapet til norske fossefall skulle tilfalle det offentlige ved konsesjonstidens utløp. På denne måten sikrer man fellesskapets råderett over evigvarende ressurser. Hjemfallsretten er en av grunnpilarene for det moderne Norge.

Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får flertall alene etter valget i 2013 vil de avvikle hjemfallsretten og dermed fellesskapets eierskap til en evigvarende ressurs for et engangsbeløp. I sin begrunnelse anfører Høyre at privat industri skal sikres tilgang til kraft. Men dagens ordning, som tillater at private kan eie inntil en tredjedel av et kraftverk, sørger for at den interessen allerede er ivaretatt.
Kraftsektoren domineres av offentlige eiere. Det er en villet situasjon.

Alle økonomiske hensyn tilsier at det bør forbli på denne måten. Derfor vil Venstre kjempe mot en avvikling av hjemfallsretten. Ønsker du en ny regjering, uten arvesølvet ryker ut av vinduet, kan du trygt stemme Venstre. Hjemfallsretten utgjør ryggraden i Norges holdning til forvaltning av naturressursene. Slik bør det forbli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**