Erik Borge Skei på stortingslisten

Erik Borge Skei ble lørdag nominert på sjetteplass på stortingslisten til Oslo Venstre. – Venstre skal vinne valget i 2013 og sikre to direktevalgte mandater fra Oslo, sier Skei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Erik Borge Skei er nominert på sjetteplass på Venstres stortingsgruppe.

Erik Borge Skei er nominert på sjetteplass på Venstres stortingsgruppe.

Erik Borge Skei er 37 år gammel og seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken på AHUS. Han er bosatt i Nordre Aker og har fire barn.

Firebarnsfaren samlet som leder for Grefsen FAU og initiativtaker til "Foreldreaksjonen for skoler i Nordre Aker" alle FAU-ene i bydelen og har vært avgjørende for flere skoleprosjekter og kjernebeslutninger om nye arealnormer for Osloskolen. Han har videre vært engasjert i kulturstasjon i Nydalen, nytt Nydalskryss, flere idrettsprosjekter, veistengning og møteplassbygging med mer. Få vedtak fattes i dag i Nordre Aker uten at Skei er sentral.

Skei er mest opptatt av skole og oppvekst. – Det er viktig med langsiktige tiltak for å rekruttere de beste til læreryrket og øke kvaliteten på undervisningen i skolen. Han er også opptatt av kultur og breddeidrett. – Oppvekstvilkårene for barn og unge er avgjørende for hvilke muligheter de har, sier Skei.

Han ønsker en forenkling av offentlig sektor for å sikre en god, men bærekraftig helse- og velferdspolitikk.

– Jeg ser frem til valgkampen 2013, og til å bidra til å bygge Venstre til et parti med oppslutning over 10%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**