Klepp Venstre kjempet for bybane

Klepp Venstre var eneste parti i Klepp som ønsket bybane i formannskapet. I kommunestyret snudde Høyre til fordel for bybane. Dessverre var ikke dette nok for flertall!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prognosen sier vekst. Minst 125.000 flere innbyggere i regionen de neste 25 år. Dette kombinert at vi allerede i dag har Norges lengste køer og det laveste antallet kollektivreisende. Kun 8 prosent av folk i regionen reiser kollektivt. Hvis ikke vi bruker buss,sykkel, bane og tog vil regionen kveles av trafikk.

Det betyr at næringsliv og folk vil forsvinne. Denne regionen vel verken framstå som moderne eller attraktiv.

Vi snakker om et skifte fra distriktspolitikk til byutvikling. Vi er gode å bygge bruer til mindre øysamfunn men er dårlige på byutvikling.

— Bybanen skaper forutsigbarhet, krever mindre areal og har større kapasitet. Hvorfor skal Klepp som eneste kommune si nei til bybanen fordi vi er redd for forsinkelser på andre veiutbygginger?

Linker
Jærbladet: Kun Venstre ønsket bybane
Jærbladet: Høyre snudde i bybanesaken

Faksimile fra Jærbladet:

Børge Brunes ber for bybane

Foto: Nina / Jbl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**