Motstand mot EU og EØS begrenser lokaldemokratiet

Ina Roll Spinnangr (leder av Trondheim Venstre) frykter at motstand mot EU og EØS vil begrense påvirkningsmulighetene lokalt og behandlingen av EØS-saker i kommunen. Kunnskap om EØS-avtalen er en forutsetning for engasjement, og det er trist å se at mange partier ikke ønsker å heve kunnskapsnivået.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Torsdag 15.november hadde Venstre en interpellasjon med tilhørende forslag for å øke kunnskapen om EØS i kommunen, blant politikerne og i befolkningen generelt. Bare et av fire forslag fikk flertall.

Uavhengig av hva de ulike politiske partiene mener om EU og EØS skulle man tro at man kunne enes om èn ting, nemlig at kunnskap om de politiske prosessene som foregår i EU, hvilke konsekvenser de kan få for oss lokalt og hvordan vi kan påvirke dem er nyttig. Hvorfor er det da politisk motstand mot å øke kunnskapsnivået i kommunen, spør Spinnangr.

I følge KS er mellom 60 og 70% av de kommunale tjenestetilbudene i Norge blir berørt av det som vedtas i EU, og Trondheim kommune er ingen unntak. Norge er blant de beste i Europa til å implementere nye EU-direktiv, selv om vi ikke har vært med i de forberedene prosessene. Europautredningen har tatt for seg hvordan Norges avtaler med EU påvirker oss og konklusjonen er stort sett meget positiv. Det er likevel store forbedringsmuligheter når det gjelder å “utnytte det lokale handlingsrommet”. -Vi kan være med å påvirke hva Norge skal implementere og vi kan påvirke i de forberedende fasene før direktivene blir vedtatt, sier Spinnangr.

-Mitt inntrykk er at Trondheim kommune er blant de beste i klassen, men vi har alt å tjene på å bli enda bedre. Ikke minst gjelder dette lokalpolitikerenes eget engasjement for EØS-saker. Derfor er det trist at Venstres forslag om å øke kunnskapen om EØS ikke ble varmt tatt i mot i bystyret— med dette reduserer de EØS-kritiske politikerne selv det lokale handlingsrommet, avslutter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**