Studiesirkel på budsjettarbeidet

Mandag 26.november kl 19-22 inviterer vi til studiesirkel på Bodø kommunes budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Desembermøtet i bystyret vedtar budsjett og økonomiplan for kommende fireårs periode.

Onsdag 28.november behandles budsjettet i formannskapet.

Vær med å påvirke hvilke kommunale tjenester og investeringer Venstre, Krf, SP, Frp og Høyre skal prioritere kommende år. Venstre arrangerer en studiesirkel på budsjettarbeidet mandag 26.november kl 19-22, på Nordland Venstre kontoret i Storgata 13/15 (Mediegården).

Rådmannens budsjettforslag ligger på Bodø kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**