Bodø Venstre går inn for å omgjøre svømmehallen til grøntareal!

De planer som foreligger utgjør uakseptable inngrep i den eneste byparken vi har i Bodø og må stoppes. Det koster Bodø Kommune 5 millioner å få svømmehallen sanert, planert og omgjort til park. Bodø Venstre mener dette er det eneste alternativet som bevarer byparken og ivaretar intensjonen i byens grønnplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Bodø Venstre:
Takk for alt, Svømmehall.

Bodø Venstre vil sikre Rensåsen som grøntareal og friområde. Dette innebærer at vi vil gå i mot en omregulering av den gamle svømmehallen fra almennyttig formål til ‘boligformål m.m.’. I stedet ønsker Venstre å gjøre området til friområde på lik linje med resten av parken.

Rensåsparken

Foto: Karina Lund

I rekken av mer og mindre gjennomførbare planer for den gamle svømmehallen fremstår ‘Mulighetenes hus’ som et godt og gjennomarbeidet prosjekt. Problemet er at dets plassering i parkfoten vil spise opp ytterligere områder av Rensåsen, og redusere parkens de facto friareal.

Utgangspunktet for ‘Mulighetenes hus’ var å bevare den gamle svømmehallen. Bygget er unikt i Bodø, både med sin arkitektur og sin historie som folkebad. Venstre ønsket lenge å beholde svømmehallen på bakgrunn av nettopp disse egenskapene. Det viser seg imidlertid at dette ikke lar seg gjøre uten å inkludere arealet rundt i et større prosjekt. Dette begrenser uten tvil Rensåsens stilling som friområde. En seks etasjers boligblokk i parkfoten vil definitivt påvirke aktiviteten i området rundt. Etter Venstres syn vil denne påvirkningen forringe parken som friareal for byens befolkning.

Venstre ønsker i stedet å rendyrke Rensåsen som bypark. Svømmehallen oppfyller ikke lenger sin almennyttige funksjon, og området kan tilbakeføres til parken, som det opprinnelig var en del av. Etter at kollektivfeltet nå har overtatt som almennyttig formål passer det ypperlig å gjøre grønt på motsatt side. Bodø Venstre har konkludert i sitt syn på den gamle svømmehallen: i stedet for å selge ut arealet for å bevare bygget, river vi bygget og sikrer parken.

Styret, Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**