Hjertelig velkommen til årsmøtet i Iveland Venstre

Årsmøtet blir på Ogge Gjestheim 23. januar kl 1900.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøtet med noe å bite i, nemlig middag.

1.Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap
2.Godkjenne lokal kontingent for 2013
3. Valg til styret for 2013
4. Velge 2 utsendinger til Aust-Agder Venstres Årsmøte 2. Februar.
5. Budsjett 2013 økonomiplan 2012-2015 Iveland Kommune
6. Politiske uttalelser.
7. Eventuelt

Eventuelle forslag til årsmøte må være styret i hende senest en dag før årsmøtet.

Vel Møtt!

Med vennlig hilsen styret for Iveland Venstre

Odd Håvard Dahle
Leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**