Venstre vil ha flere småbryggerier

Fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre mener småbryggeriene er et positivt bidrag til regional mat- og drikkekultur. Derfor ønsker Venstre å legge til rette for småskalaproduksjon av øl gjennom søndagssalg og halvering av alkoholavgiften opp til 300 000 liter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vil styrke trøndersk ølkultur

De siste åra har vi sett en stigende interesse for ølbrygging i Norge. Dette har ført til etablering av flere småbryggerier, som viderefører norske bryggertradisjoner og skaper en fornyet interesse for øl — en interesse som handler om smak og mangfold, i stedet for volum og alkoholprosent.

Venstre ønsker denne utviklinga velkommen. Håndbrygget øl er en del av trøndersk matkultur, og det er viktig å bygge opp under initiativ som bidrar til å styrke og framelske en sterk og stolt regional kultur i mat- og drikkeveien.

 Fylkesårsmøtet vedtok enstemmig å gå inn for å gjøre det lettere å starte småbryggerier i Trøndelag.

Fylkesårsmøtet vedtok enstemmig å gå inn for å gjøre det lettere å starte småbryggerier i Trøndelag.
Foto: Paal Christian Bjønnes

Samtidig er det ei kjent utfordring at småbryggeriene stanger hodet mot sjølve grunnprinsippet i norsk alkoholpolitikk de siste hundre åra — nemlig at politiske føringer først og fremst skal begrense folks tilgang til, og anledning til å produsere, alkohol. Mens oppblomstringa av småbryggerier andre steder i Europa skjøt fart allerede for tjue-tretti år siden og har fått drahjelp av gunstige betingelser fra europeiske myndigheter, henger Norge etter. I Sør-Trøndelag er det fremdeles bare to småbryggerier som er registrert hos Bryggeriforeningen. Dette handler ikke bare om kostnadsnivå, som i seg sjøl er ei utfordring for norsk småskalaproduksjon av mat og drikke, men at vi har en lang politisk tradisjon for å betrakte privatinitiert produksjon av alkohol som et onde.

Venstre mener at det er på høy tid at norske myndigheter innser at lokalt forankrede bryggetradisjoner kan være et viktig element for å skape holdninger til alkohol som først og fremst handler om smak og matglede.

Venstre vil derfor:

– Tillate produktinformasjon på egne hjemmesider
– Gjøre det mulig å dele ut gratis smaksprøver på bryggeristedet
– Tillate salg av flasker i skjenkelokalet
– Utvide salgsbevilling på søndager for bryggerier
– Halvere alkoholavgiften for kvanta opp til 300 000 liter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**