Nytt styre i Sør-Trøndelag Venstre

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre valgte følgende styre for 2014-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Styret i Sør-Trøndelag Venstre 2014-2015

Trond Åm

Foto: Venstre

Trond Åm (f. 1976) har vært leder i Sør-Trøndelag Venstre siden 2012. Han er utdannet idéhistoriker, og arbeider som universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket. Han bor i Trondheim, er gift og har to barn.

Byutvikling, samferdsel, ideologi og verdipolitikk er de politiske områdene han er mest opptatt av for øyeblikket.

Trond Åm møter i Venstres landsstyre og er bystyremedlem i Trondheim. I tillegg er han leder for den uavhengige tankesmia Sosialliberalt verksted.

Jan Frode Hatlen

Jan Frode Hatlen, (f. 1977) er politisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre, leder i Melhus Venstre og bosatt på Gimse i Melhus kommune med kone og to barn. Han jobber som universitetslektor i historie og er i ferd med å avslutten en doktorgrad om familien i det senromerske samfunnet.

Hatlen er fungerende programrådsleder i lektorutdanningen i historie ved NTNU. Han er derfor svært opptatt av skole-, utdannings- og forskningspolitikk. Økt bruk av utslippsfri transport (buss, tog, bybane, elbil) er også tema han er interessert i innen eget nærmiljø. Hatlen er også glad i å sykle og vil ha bedre og tryggere sykkelmuligheter i hele fylket – for små og for store.

Tove Eivindsen

Tove Eivindsen (f. 1977) er organisatorisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre. Hun kommer fra Finnøy i Romsdal, men har bodd i Trondheim siden 2007, hvor hun til daglig arbeider som kommunikasjonskoordinator ved NTNU Vitenskapsmuseet. Tidligere har hun vært bl.a fylkesplanlegger i Møre og Romsdal. Eivindsen er utdannet master i samfunnsplanlegging og ledelse.

Eivindsen er opptatt av språkpolitikk, inkludering, bedre vilkår for forskningen, teknologiutvikling og en bærekraftig utvikling.

Audun Liland

Audun Norbotten Liland (f. 1982) er styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre, leder for Hitra Venstre og kommunestyrerepresentant på Hitra. Han er gift og har ett barn. Liland er utdannet adjunkt ved NTNU og jobber som lærer.

Han har markert seg i skolepolitikken og i debatter rundt åpenhet og lokaldemokrati. Liland jobber for at kunnskap skal bli en viktigere del av kommunens avgjørelser.

Barbro Brønner Eikset (f. 1973) er styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre og leder i Bjugn Venstre.

Gerd-Mette Vatne Drabløs (f. 1972) er styremedlem i Sør-Trøndelag Venstre og leder i Oppdal Venstre.

Fredrik Øvergård (f. 1979) er varamedlem i Sør-Trøndelag Venstre.

Irene K. Pedersen (f. 1957) er varamedlem i Sør-Trøndelag Venstre.

Erik Brenna (f. 1977) er varamedlem i Sør-Trøndelag Venstre.

I tillegg møter gruppeleder i Venstres fylkestingsgruppe, Elisabeth Paulsen, med tale- og forslagsrett i Sør-Trøndelag Venstres styre. Unge Venstre velger sin egen representant, og for tida er det Jens Erik Widén som møter for ungdomspartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**