Blågrønn eller mørkeblå regjering?

Venstre var i regjering 1997-2005(med et kort avbrudd i 00/01). Venstre valgte å gå inn i et borgerlig samarbeid av to hovedgrunner. For det første for å få uttelling for vedtatt egen politikk og for å påvirke avgjørelsene som ble tatt i fellesskap med flere partier. For det andre er Venstre et klart ikke-sosialistisk parti og vil velge samarbeidspartnere etter det, skriver Reidar Lindseth i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Reidar Lindseth – politisk nestleder i Nord-Trøndelag Venstre

Reidar Lindseth

Foto: Karl Buchholdt

Ved valget i 2013 har Venstre tatt samme standpunkt. Som et klart ikke-sosialistisk parti kan Venstre ikke støtte en regjering der et så markert sosialistisk pari som SV er med. Et parti som har hatt, og har, sine forbilder i diktaturstater og i land som setter menneskerettigheter og frihet til side, er ikke en naturlig samarbeidspartner på riksplan for Venstre. At det fins en masse hyggelige SV-folk en kan samarbeide med i lokalpolitikk er noe annet.

Det viktigste for Venstre er å få innflytelse der politikk skapes og utøves. Venstre er et parti med sosialt ansvar, men også et parti der den enkeltes frihet settes høyt. Venstre ønsker ikke å forby alt en ikke liker og lage et tungrodd byråkrati for å kontrollere folk. Her kolliderer Venstres grunnsyn med sosialistiske partier.

Venstre har gode erfaringer fra tidligere borgerlig samarbeid både i regjering og i kommunepolitikk. Venstre er ikke, og blir ikke, et blindt støtteparti for H eller Frp.. Vi har den klare oppfatning at Venstre(og evt krf) vil utgjøre en forskjell. Et blågrønt alternativ er bedre enn et rødgrønt, som vi har i dag, og bedre enn et mørkeblått med bare H og Frp.

Viktige områder Venstre vil kreve innflytelse på er på skolepolitikk, næringspolitikk(særlig vilkårene for små og mellomstore bedrifter) miljø og distriktspolitikk. I tillegg vil Venstre være en pådriver på alle områder som har med kampen mot byråkratisering å gjøre. Kampen mot byråkratisering og embetsmannsstyre har vært en merkesak for Venstre siden det ble stiftet i 1884. Den utviklingen vi ser i dag er svært bekymringsfull. Direktorater som vokser fort, skjemavelde, rapporteringssystem og mistillit til den enkelte er ikke bærekraftig og tapper landet for både kreativitet og verdier.

Hvor stor innflytelse den grønne delen får i det politiske landskapet er opp til velgerne. En tydelig innflytelse fra Venstre i en ny regjering vil være til landets beste. Det er viktig at H og Frp ikke får flertall alene. Da får vi det blåeste storting og den blåeste regjering siden Emil Stangs regjering(1893-95). Betyr kjerneområdene i Venstre mye for deg, kan nettopp du sørge for at vi får en blågrønn regjering de neste 4 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**