Forebyggendene arbeid

I løpet av de siste årene har området innenfor den nedlagte militærleiren på Helgelandsmoen utviklet seg til et positivt aktivitetssenter for befolkningen i distriktet. Næringslivsgrunderne i Helgelandsmoen Næringspark har vært viktige pådrivere og avgjørende økonomiske bidragsytere med etableringen av Ringeriksbadet. Det er et resultat av offentlig-privat samarbeid. Venstre lokalt var forkjemper bl.a i lokalpressen og folkevalgte organer for å få til dette badeanlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det har etterhvert blitt så populært at Næringsparken har planer om å bygge på og utvide bassengfasilitetene med et ekstra oppvarmet basseng. Dermed kan badeanlegget tilfredsstille bedre grupper som har behov for trening i et separat terapibasseng.
Det er spesielt verdt å merke seg at Ringeriksbadet har klart å drive med overskudd de to første årene det har vært i drift. Så vidt jeg vet er det svært få badeanlegg i landet som klarer det.
Det er nylig også åpnet et moderne treningssenter innendørs vegg i vegg med Ringeriksbadet, som allerede har fått et firesifret antall medlemmer. I denne sammenheng fortjener også Næringsparken honnør og ros for at de har bygget fasilitetene til treningssenteret, som kan være et forebyggende tiltak til innbyggere i distriktet.

Ringerike Venstre Olav Relling

Foto: Roar Olsen

De siste vintrene har skigruppa i Holeværingen kjørt opp maskinpreparertererte skispor av forskjellig lengde fra Ringeriksbadet utover i Holebygda. Det flate løypenettet egner seg utmerket både for unge, middelaldrende og eldre skiløpere. I skogområdet omkring Helgelandsmoen
er det merkede turløyper av forskjellig lengde (3, 5 og 10 km), som kan brukes både til spaserturer og joggeaktiviteter.
En ny sykkel- og gangvei er under opparbeiding fra Norderhov ut til Helgelandsmoen. I overskuelig fremtid vil det derfor være mulig å sykle trygt eksempelvis fra Hønefoss by ut badeanlegget. Det vil være en miljømessig gevinst.

Olav Relling
Venstremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**