Fylkesutvalget går for midtre trasé på E39

Da fylkesutvalget møttes torsdag ble det vedtatt en uttalelse til støtte for midtre trasé på E39. Det var fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes som ledet møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Årsmøtet i Hordaland Venstre vedtok en tydelig uttalelse til støtte for midtre trasé, sier Hellesnes. Hun er glad for vedtaket i fylkesutvalget.

Mona_Haugland_Hellesnes

Foto: Reinhold Kager

Hun gjør det tydelig at dette er et vedtak om trasé, ikke om bro over Bjørnefjorden. – Det er mange ulike teknologiske muligheter for transport over Bjørnefjorden, og den diskusjonen må komme senere på et større faktagrunnlag, sier Hellesnes.

Krever hensyn til klima og natur
– I videre planlegging av strekningen, er det helt grunnleggende at det må tas hensyn til natur og friluftsliv, både i valg av linjer og teknologi, sier Hellesnes. I fylkesutvalget stemte Venstre for et krav om klimaregnskap for strekningen. – Et så stort samferdselsprosjekt kan ikke bli gjennomført uten kunnskap om forandringer i klimagassutslipp. Dette er helt nødvendig informasjon og det er flaut at Regjeringen utreder uten å bry seg om klima, sier Hellesnes.

Ønsker jernbane
Venstre er glad for at vedtaket ber om at E39 mellom Bergen og Stavanger skal legge til rette for en fremtidig jernbanetrasé. – En slik jernbane ligger langt frem i tid, men vi må tenke langsiktig og legge til rette for dette allerede nå, sier Hellesnes.

Tydelig lokalt ønske
– At Regjeringen i NTP går for full E39-utbygging viser hva vi kan få til på Vestlandet når vi står samlet på kravene. Derfor er det viktig at vi også et tydelige på hvor vi ønsker at traseen skal gå.

Sentrale Senterparti-politikere i samferdselsdepartementet har uttrykt støtte for indre trasé. – Nå må Regjeringen lytte til de lokale folkevalgte, som ber om at midtre trasé skal bli valgt, sier Mona Hellesnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**