Venstre etterlyste helhet i skolestrukturdebatten

– Arbeiderparti vil ikke se på en helhetlig skolestruktur, sa en skuffet gruppeleder for Venstre, Terje Rønning. – Arbeiderpartiet vil ikke se skolestrukturen i forhold til det som er viktig, nemlig det faglige og det pedagogiske. Venstre er opptatt av hvordan skal vi skaffe det beste faglige tilbud innenfor de økonomiske rammene vi har.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Rønning

Terje Rønning
Foto: Sanna Sarromaa

De borgerlige opposisjonspartiene ville utrede skolestrukturen i hele Lillehammer, men fikk ikke med seg den sosialistiske posisjonen, så det blir en skolestrukturutredning bare i Nordre Ål.
– Den sosialistiske posisjonen har bare fokus på Buvollen og Saksheim og de er redde for at de skal bli lagt ned. Det er helt feil, og for snevert, fokus, sier Rønning.

De sosialistiske partiene har en avtale om å ikke legge ned Buvollen eller Saksheim i denne perioden.
– Vi skal heller ikke legge ned Saksheim eller Buvollen i denne perioden, men vi vil se på helheten, sier Terje Rønning. — Og derfor trenger vi en helhetlig utredning og en helhetlig plan. Så får vi se på hva vi gjør når utredningen er klar.

– Skal man i det hele tatt lage en plan, så er det helheten man bør se på, sa også Venstres Arne Christian Stryken. — Det er en sammenheng mellom by- og skoleutvikling. Derfor er det handlingsvegring å ikke gå inn for å utrede.

Varaordføreren Per Prestrud var redd for at en slik utredning ville "dra på seg en debatt". Denne debatten hadde opposisjonen ønsket hjertelig velkommen, men opposisjonens forsøk på å få til en helhetlig plan ble altså nedstemt.

Arne Christian Stryken mener helheten er hele poenget med en plan!

Arne Christian Stryken mener helheten er hele poenget med en plan!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**