Vi arbeider for en medmenneskelig helsetjeneste

Mye interessant lesning fra de som jobber i helestjenesten, de som ikke lenger finner seg i administrativ overstyring i et viltvoksende byråkrati.
Kan være fornuftig å sette seg inn i hvordan hovedgrupperinger tenker om fremtiden i norske helesevesen. sjekk linken: http://www.helsetjenesteaksjonen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Helsetjenesteaksjonen arbeider for å sette pasientene i sentrum, ved at;

Helsefagenes tradisjonelle verdigrunnlag gjenreises som basis for organiseringen av helsetjenestene.

Politikerne tar ansvar for å definere rammebetingelser for helsetjenesten.

Lagene av byråkrati mellom politikerne og helsearbeiderne slankes radikalt.

Helsetjenesteaksjonen er partipolitisk nøytral og uavhengig.
Den koordineres av leger, sykepleiere, andre helsearbeidere og engasjerte borgere.

http://www.helsetjenesteaksjonen.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**