Kommunestyremøte 21.3.2013

Idrett i skolen – fra prosjekt til varig drift

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Øyer Venste fremmet rådmannens forslag til vedtak, “Idrett i skole” avsluttes som et prosjektfinansiert tiltak og flytte til varig drift, som ble nedstemt i Formannskapet 5.3.2013 på nytt.

Aktivitet og bevegelse er viktig for barns psykiske helse, og psykisk helse er viktig for barns læring.

Det er snakk om en kostnad på kr 167 000,- på årsbasis, og lønnskostnaden forutsettes innarbeidet i økonomiplanen 2014-2017, og budsjett for 2014.

Forslaget fikk støtte fra SV, en representant fra SP og 4 representanter fra H.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**