Til innhold
Bilde med Guri Melby med teksten "Stem Venstre."

Øyer Venstre

Øyer Venstre stiller ikke liste til kommunevalget 2019, men det er mulig å stemme Venstre til fylkestingsvalget i Innlandet. Du finner hele valglisten til Innlandet Venstre her.

Det var 46 personer fra Øyer som stemte på Oppland Venstre ved sist fylkestingsvalg. Alle kommunestyrer trenger noen liberale stemmer som kan tenke litt utenfor boksen og som tenker langsiktig. Vi håper noen av dem tar kontakt slik at vi kan stille sterkere ved neste kommunevalg.

Informasjon om fylkespartiet og programmet som Innlandet Venstre går til valg på, finner du på

www.venstre.no/innlandet.

 • Miljø og samfunn

  Tettstedsutvikling på Tretten og Granrudmoen må fortsette. Øyer Venstre ønsker fokus på trivsel i kommunen og ønsker derfor fortsatt satsing på grøntarealer, gang- og sykkelveger, turstier og idrettsanlegg i tilknytting til eksisterende og fremtidige boligområder.

 • Helse og omsorg

  Øyer Venstre vil arbeide for å gi alle bygdas innbyggere mulighet til en sunn livsstil, blant annet gjennom et variert idretts- og kulturtilbud samt tilrettelegging for allsidig bruk av naturen vår.

 • Næringsliv

  Om neste generasjon skal ha et like trygt og godt arbeidsmarked som oss, må vi legge til rette for dem som vil skape nye og attraktive arbeidsplasser. Venstre vil fjerne de byråkratiske flaskehalsene som står i veien for at gode ideer blir til nye verdier og nye arbeidsplasser.

 • Oppvekst og utdanning

  Øyer skal være en trygg kommune å vokse opp i. Barn som vokser opp i Øyer skal ha muligheter til å utvikle seg i bygda si. Kommunen må legge til rette for gode oppvekstsvilkår og sikre gode og tjenlige utdanningsløp for ungdommer.