Konkurranseutsetting

Venstre deltok idag i debatt om de vedtatte fordelene budsjettflertallet forventer skal komme som et resultat av konkurranseutsetting. For Venstre del handler vedtaket om at vi ønsker like gode, eller bedre tjenester, et variert tjenestetilbud samt at kommunen er i en økonomisk situasjon der innsparinger er nødvendig for å ivareta en sunn økonomistyring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I sitt hovedinnlegg kom Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, inn på følgende:

Venstre var et av partiene som stod bak budsjettvedtaket og i årets handlings- og økonomiplan ligger det inne en forventet besparelse på 2 millioner kroner.
Det er viktig å peke på bakgrunnen for vårt vedtak. Kommuneøkonomien i Sola bærer preg av den rødgrønne regjeringens skattepolitikk. Stadig færre midler fra lokal verdiskapning i Sola går til kommunekassen.

Derfor har vi måttet ta grep. Vi har over flere år gjennomført omstillingsprosesser. Vi skal fremdeles være i stand til å ivareta servicenivået i kommunen. Vi må gjennomføre kommunens oppgaver på en mer kostnadseffektiv måte. En slik prosess vil kunne innebære kutt i de kommunale tjenestene.

Når vi verken har trylleformularer i form av eiendomsskatt, salg av kommunale foretak og det ennå er lenge frem til det nye regjeringsflertallet som kommer til høsten, ja da har vi måttet ta ansvarlige grep.

En annen del av bakgrunnen for konkurranseutsettingen, er at privatisering og konkurranseutsetting kan føre til bedre ytelser i kommunen.

Nylig utbedret grøftekant med en gravemaskin i bakgrunden

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Arbeiderpartiets gruppeleder likestilte i ettermiddag konkurranseutsetting med det å la private aktører få sugerør inn i kommunekassen for å ta ut stor profitt. Nå er ikke hun tilstede her i dag, , men la meg forsøke å vise at konkurranseutsetting kan være en fornuftig ide på flere områder.

Konkurranseutsetting er ålreit fordi det fungerer. Renovasjonstjenestene i Sola er både gode og koster lite sammenliknet med mange andre kommuner. Jeg leter godt etter de som sitter med sugerørene i søppelbilen og tar ut stor profitt.

Konkurranseutsetting og privatisering er godt fordi det gjør at vi får ting gjort. Hvordan hadde arbeidet for full barnehagedekning vært hvis vi ikke hadde hatt de private barnehagene med på laget?
Tilfredsheten med det tilbudet som de private barnehagene yter i Sola kommune, tilsier i liten grad at noen sitter med sugerør og tar ut stor profitt?

Konkurranseutsetting og privatisering kan vært godt fordi det sikrer oss varme hender som vi ellers ikke har tilgjengelige. Ved gjennomgang av innkjøp av vikartjenester i Sola kommune, fremkom det at dette fungerte greit i forhold til å overholde forpliktelsene.

Konkurranseutsetting og privatisering kan være godt fordi det sikrer oss kompetanse vi kanskje mangler.
I fjor vår manglet Sola kommune logopeddekning. Skulle man da nektet slagrammede pasienter nødvendig trening slik at de igjen kunne lære og snakke? Skulle man da si nei til privatpraktiserende logopeder som tok imot pasienter i helgene?

Man burde slutte og kalle alle utbytter fra private tjenestetilbydere for sugerør. For mange aktører bør det kalles lønn. Det er ofte nemlig det vi egentlig snakker om.
Venstre stemte for konkurranseutsetting og vi bad rådmannen om å finne egnede kommunale oppgaver der dette kunne gjennomføres. Denne tilbakemeldingen får vi nå i vår.

Det er selvsagt viktig at man fører en nøye kontroll i dette arbeidet. Første oppgaven var å identifisere de kommunale oppgavene som kunne konkurranseutsettes.
Videre oppgaver er knyttet til å fastsette krav til både kvalitet og pris. Vi må sørge for at arbeidet og gjennomføringen holder seg innenfor alle forskrifter både med tanke på arbeidsmiljø, prissetting og kvalitet til brukerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**