Tilbakeblikk på 2012

2012 har vært et uoversiktlig år i kommunestyret. På vårparten sprakk det rødgrønne samarbeidet ved at SP fristilte seg. Venstre har fulgt opp vedtaket fra årsmøtet 04.01 2012; å markere ren Venstrepolitikk. I denne artikkelen legger vi ut årsmeldingen for Eidsvoll Venstres folkevalgte, for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi håper leserne tilgir at årsmeldingen for Eidsvoll Venstres folkevalgte legges ut så sent. Den var klar og ble behandlet på lokallagets årsmøte 24.januar.

Venstre gjorde i 2011 sitt beste kommunevalg i Eidsvoll på 28 år, og var nærmere å få innvalgt to representanter i kommunestyret enn å ramle helt ut.

Venstre har fulgt opp vedtaket fra årsmøtet 04.01 2012; å markere ren Venstrepolitikk. Hvis det oppstår mulighet for flertall om politiske kompromisser som vrir politikken i Venstres retning skal Venstre vise vilje til å inngå i slike flertall. Samtidig skal Venstre prioritere å bygge en politisk allianse som gir grunnlag for en annen politisk kurs i Eidsvoll etter valget i 2015. For øyeblikket synes en slik allianse å være langt unna å materialisere seg.

Eidsvoll Venstres kommunestyrerepresentant siden 2007, Knut Bakkehaug avslutter årsmeldingen slik:

Venstre kunne fremmet flere forslag til sakene som behandles i folkevalgte organer. Forberedelsene med sakene til møtene kunne vært bedre og involvert flere i lokallaget, både de som er med i gruppen (som vararepresentanter til kommunestyret og utvalgene), styret og øvrige medlemmer. Mediearbeidet via hjemmesiden og Facebook kunne vært gjort mer konsekvent gjennom hele året.

Som Eidsvoll Venstres første kommunestyrerepresentant siden 1995, og den første valgt på egen liste siden 1991 er jeg likevel fornøyd; med gjenvalg og at stemmetall øket så markant, med godt samarbeid med styret i lokallaget, med godt arbeid overfor media, og med de strategiske vurderinger som er gjort underveis i dette første egentlige året i valgperioden.

Jeg anser at Eidsvoll Venstre gjennom arbeidet som er gjort i 2012 er godt rustet til å gjøre en like god om ikke enda bedre jobb i resten av valgperioden. Dette fordrer at innsatsen opprettholdes, og at flere tar del i den frivillige dugnaden som folkevalgt arbeid er på lokalplan.

Slik oppsummeres 2012 i årsmeldingen for Eidsvoll Venstres folkevalgte. som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**