Lokallagssamling tirsdag 23. april i Tønsberg

Vestfold Venstre arrangerer lokallags-samling tirsdag 23. april kl. 18.30 – 21.30 på Fylkeshuset, Tønsberg. Denne samlingen går inn i en plan med to årlige samlinger – vår og høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi ser det er et behov for informasjon og opplæring ute i lokallagene — spesielt organisatorisk, men også politisk. Alle sitter vi på gode løsninger og idéer, og vi håper at denne samlingen kan være med på å knytte bånd og gi hverandre gode råd og tips i hvordan drive lokallag.

Målgruppe for denne samlingen er lokallagsledere samt øvrige styremedlemmer og gjerne valgkampledere. To personer fra hvert lokallag anses som et minimum! Alle som har lyst er naturlige deltakere.

Leif-Runar Forsth

Leif-Runar Forsth
Foto: Privat

En kunne gjerne kalt seminaret for "Hvordan skape verdens beste lokallag".
Hvem gjør hva, hva skal gjøres når og hvorledes? En suksesshistorie å fortelle? Pernille Bruun-Lie fra Horten Venstre er vårt sannhetsvitne og forklarer seg villig.

Vi har vært så heldige å få Leif-Runar Forsth til å lede oss gjennom seminaret. Han var i sin ungdom leder av Sandefjord Unge Venstre og har seinere vært leder av Grorud Venstre i Oslo. Han arbeider med utvikling av organisasjoner og mennesker, spesielt lederutvikling.

Meld ifra hvor mange av dere som kommer til org. nestleder og studieleder Karin S. Frøyd [email protected] (92450192 mobil) snarest og seinest 22. april (av hensyn til servering).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**