Gruppelederen Rønning i GD i dag: “Dreier seg ikke om idrettshall!”

“De siste dagers hete debatt (GD 4.-6.4.13) handler ikke om vi skal ha idrettshall eller ikke. Den debatten tok vi allerede i kommunestyret i juni 2012 og flertallet stemte ja. Saken handler om hvordan, og med hvilke premisser, vi skal utvikle byen — og med hva slags estetikk. Det dreier seg om hva slags bybilde vi ønsker oss. Saken handler også om hvordan vi, rett og slett, skal forvalte, og videreføre, arven etter OL. Saken er med andre ord mye større enn en idrettshall”, skriver Venstres gruppeleder Terje Rønning i dagens avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Rønning på Stampa

Her kan du lese resten av Rønnings innlegg i den hete debatten om en blå ishall:

“Det kommunestyret i juni i fjor vedtok var det finansielle. Det som kommunestyret eller politikerne i byen derimot aldri har behandlet eller vedtatt, er byggesaken.

OL i 1994 var et velplanlagt og velgjennomført arrangement. Det var ikke bare et arrangement, men en langsiktig utbygging av en hel arrangementsinfrastruktur. Denne utbyggingen ble utført etter boka. Politikerne tok kloke avgjørelser, blant annet avgjørelsen av å plassere bob- og akebanen på Hunderfossen — noe som senere fikk byggeskikksprisen. Politikerne før OL lot ikke IOC diktere byutviklingen fram mot OL. Nå kan det virke som det er IOC istedenfor politikerne som styrer byen.

Ser vi på idrettshallen som reiser seg på Stampa nå, er politikerne nede på strykkarakter. Å skvise inn en skrikende blå hall på Stampa uten politisk byggesaksbehandling er et eksempel på dette. Vi er for lettvinte i behandlingen av større saker og vi delegerer for mye.

Idrettsbygg trenger ikke se ut som industribygg, det har vi fine eksempler av både i inn- og utlandet. Skøytehallen på Stampa er mye mer enn et idrettsbygg — det er et signalbygg. Dodger Stadion i Los Angeles eller Wimbledon i London er eksempler på tidløs eleganse på idrettsbygg. Det er idrettsanlegg som passer inn i bybildet — og ikke bare passer inn, men hever det.

I kommunestyret i juni 2012 ville Venstre utsette utbyggingen av denne hallen, fordi finansieringen var usikker og saken ikke var godt nok utredet. Man hadde visst ikke tid til utsettelse, fikk Venstres gruppe beskjed om. Og her ser vi nå resultatet av hastverket.
Venstre påpekte også at driftsbudsjettet for bygget var for lavt. Vi frykter at vi vil lide av dette i ettertid. Det vil komme ubehagelige kutt.

Alt i alt handler nå framtiden om hvordan vi skal utvikle byen slik at både funksjonaliteten og estetikken blir ivaretatt. Lillehammers barn og unge trenger denne hallen, men framtidige bygg må reises på rette premisser og med riktige vedtak. Byen skriker etter en helhetlig plan for estetikk. Da slipper vi den kollektive ergrelsen som Kristian Skullerud skrev om i GD den 6. april. Lillehammer er så mye enn gågata.

Venstre fortsetter å være idrettens parti. Venstre har systematisk jobbet for å få økt tilskuddet til lag og foreninger og halvert husleie for de som trener barn og unge. Neste steg for Venstre blir fotballhall — med et utseende og en beliggenhet som ikke setter i gang en ny sånn debatt som denne idrettshallen. Lærepengene er nå betalt.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**