Lærerik studietur til Bergen

Formannskapet i Sola, var denne uken på studietur til Bergen. De besøkte blant annet Sartor i Fjell kommune, der de fikk innblikk i den omfattende prosessen de gjennomgår for å videreutvikle kommunesenteret til et senter for hele regionen. Studieturen innebar også besøk både hos Bergen kommune for å høre mer på deres erfaringer knyttet til reduksjon av midlertidige botilbud. Tirsdag ble turen avsluttet med besøk på et privatdrevet sykehjem. Det ble også tid til tur med bybanen samt orientering om hvilken suksess bybanen hadde vært både publikumsmessig samt for den videre byutviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres formannskapsmedlem, Anja Berggård Endresen, uttrykte at det hadde vært en veldig lærerik tur.
Sartor legger opp til et tilnærmet bilfritt sentrum og formannskapet besøkte det 30 mål store underjordiske parkeringsanlegget som er under oppføring. Det vil gi plass til 1500 biler og skape en sentrum med god plass for både handel og kultur.

Anja Berggård Endresen

Foto: Venstre

Mandag besøkte formannskapet også Husbanken, og det ble etterlyst klarere intensjoner fra deres side når det gjalt tildeling av startlån.

I møtet med Bergen kommune, fikk vi høre mer om bosetting i privat regi, Housing first og reduksjon i bruk av midlertidig botilbud. Dette er grep som i en mindre skala også kan overføres til Sola,og som det til dels allerede arbeides med her lokalt.

På Fantoft omsorgssenter fikk vi høre mer om deres organisering av “Omsorg Pluss”. Her drives sykehjem samt 41 “Omsorg Pluss” leiligheter side om side. Avslutningsvis besøkte formannskapet et Aleris-drevet sykehjem. Det kom gode signaler fra administrasjonen på sykehjemmet. Sykefraværet var lavt, brukerundersøkelser samt pårørendeundersøkelser gav tydelige signaler om at det var et veldrevet sykehjem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**