Seier for brosteinen!

Alt tyder på at kommunalstyret for Byutvikling i morgen ikke kommer til å bytte ut brosteinen i Kongsgata med asfalt. Brosteinen får bli!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Brostein

Foto: Sofie Aurora Braut Bache

For øyeblikket holder vi på med reguleringsplanen for sentrumshalvøya. I denne reguleringsplanen kommer det frem at det “middelalderske bysentra skal bli ivaretatt”. Brosteinen er en fremhevelse av nettopp det middeladerske vi er så heldige at henger igjen her i Stavanger by. Brosteinen må få bli!

Det middelalderske gateløpet i Stavanger har vi vært flinke til å opprettholde, i likhet med den gamle bebyggelsen vi er så stolte over. Det er det ikke alle byer som har fått til. Byhistorien vår er en del av vår identitet. Brosteinen er en del av byhistorien vår og Kongsgata har vært den største innfartsåren fra byen vår til sør. Det er også av stor betydning at vi ivaretar byens gulv. Det er gateløp, bygninger og byens gulv som skaper en helhet.

Byhistorie skal selvfølgelig ikke være noen hindring for byutviklingen i sentrum. Når det er sagt er Stavanger sentrum unikt når det kommer til bevaringen vi har opprettholdt, derfor må vi være årevåken for hvilke endringer vi gjør. Her må vi være kritiske.

At Kongsgata er humpete å kjøre og sykle på har nok hver og en av oss både i og utenfor Stavanger erfart. Her har brosteinen blitt urettferdig beskyldt. Det er nemlig ikke brosteinen som gjør Kongsgata humpete, men underlaget.

Underlaget må vi fikse på uansett om det blir asfalt eller brostein. I Venstre vil vi ha i pose og sekk, og det kan vi også få til samme prislapp. Vi vil bevare byhistorien og brosteinen i Kongsgata, men vi vil også forbedre underlaget slik at det blir mer behagelig først og fremst å kjøre buss og sykle.

Saken kommer opp i kommunalstyret for byutvikling i morgen, og det ser ut som vi i Venstre får det som vi vil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**