Venstres Finn Reinholt og Terje Bjøro om trafikktiltak

Trafikksikkerheten på Vindern i Akersposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Forslagene er konsekvensen av flere innspill fra bekymrede foreldre som har barn på Vinderen skole, sier nestleder i Vestre Aker Venstre, Finn Reinholt, som sitter i driftsstyret ved skolen.

Venstres gruppeleder i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Terje Bjøro, la frem forslagene til tiltak. De ble enstemmig vedtatt.

Les intervjuet i Akersposten:

Link til Akersposten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**