Arne Ivars tale til Landsmøtet

Under Landsmøtets første dag talte Arne Ivar Mikalsen til delegatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Oljeboring uttafør Vesterålen, Senja og Lofoten e blitt et brennhett tema. Og SELVFØLGELIG e vi i Venstre mot dettan.

Hele 70 prosent av de norske fiskeressursene som gyter langs kysten, passerer forbi Vesterålen, Senja og Lofoten. Det finnes ikke noe havstykke i verden som kan sammenlignes med dette, noe også Havforskninga viser til i sin rapport, som knapt er lagt merke til. Norge hadde aldri blitt det vi er nå, uten torsken. Når oljen blir borte, vil torsken fortsatt svømme rundt i havet vårt. Torsken har preget norske matfat og norsk eksport fra vikingtiden og frem til i dag.

Norge flyter over av melk og honning,men vi får stadig større utfordinger med å dekke inn behovet for tjenester i offentlig og privat sektor. I oljenæringa snakkes det varmt om den felles dugnaden oljen er, og hvordan den smører vår velferd. Jeg husker LM i fjor da snakket vi om smartere løsninger innen pleie og omsorg. Jens snakker bare om flere hender. Vel, vi har ikke flere hender, og de vi har blir stadig dyrere. I mitt fylke mangler vi tusener av arbeidstakere som skal gjøre alle disse jobbene, men det fremstilles som om at vi knapt nok har arbeidsliv om vi ikke bygger ut hele den forbanna kysten til oljefelt. Nordland fylke jobber med strategier på å få inn 10.000 innvandrere så fort som mulig .styrt av oljepartiene AP og H.
De ser ikke skogen for bare trær.

Jeg for min del tenker mer og mer på følgende; selvsagt har olje og gass gitt og gir NORGE ENORME MULIGHETER til å løse problemer andre land ikke ante fantes. Og jeg tenker ikke at vi skal legge ned næringen, men kunne det ikke være en tanke å i bremse opp, i hvert fall bare litt…. Norge med Arbeiderpartiet i spissen gir full gass, og kjører på uten bremser, Bokstavelig talt! Men som vi vet – det er ikke lov å kjøre uten nettopp bremser, SÅ, hva har vi, Venstre å komme med for Nordlands del?

Vi er opptatt av infrastruktur, universitetsmiljø, innhold i sykehus, og bedre vilkår for etablerere og gründere. Alle disse tingene er viktige, men da nytter det ikke bare å prioritere de sentrale strøkene, hvor pengene kun blir forvaltet og ikke skapt. I regionen Vesterålen og Lofoten ble det hentet opp 2,5 milliarder måltider til en verdi av ti-talls milliarder kroner. Det er ikke snakk om knapper og glansbilder. Men en næring som er bærekraftig og fornybar så det holder. På Myre i Vesterålen, omsetter fisken for over EN million kroner pr. innbygger. Vi snakker altså om mye fisk, som skal transporteres og videreforedles. Infrastruktur er minst like viktig i Nordland som i Oslo. Uten infrastruktur vil ikkje landsdelen kunne utvikles, og uten utvikling blir det avfolkning! Er det det vi vil?? Distriktan skape store verdia, som også de sentrale strøk nyte godt av, og ikkje minst, førrvalte. Vess den milliarden som Trine nevnte i sin tale blir brukt til å utvikle regionen, i stedet førr tell prøveboring, kan vi gjøre masse.

Si man nei til noe, må man si ja til noe annet !! Dette kalles god Venstre-politikk, og da kan det endelig bli slutt på verdikapring, og vi kan fortsette med verdiskapning!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**