Venstre vil kjempe for en blågrønn regjering

-Mest mulig makt i sentrum regjering i sentrum av norsk politikk er Venstres mål, sier leder i Nord-Trøndelag Venstre, Karl M. Buchholdt. I helgen skal den nordtrønderske delegasjonen sette distriktspreg på partiets landsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Valget står mellom blåblått og blågrønt. Det blir et regjeringsskifte i høst, sier Andre N. Skjelstad. Han topper Venstres liste i Nord-Trøndelag og har har fire år bak seg på stortinget tidligere. Skjelstad mener Venstres rolle blir sentral. -Det har knapt noen gang vært viktigere med Venstre på stortinget, mener han. Listetoppen sier samtidig at de borgerlige partiene er uenige om mye. -Partilederen har ikke avvist et samarbeid med FrP, men det er ingen tvil om at det er stor avstand mellom partiprogrammene, sier Skjelstad.

Privat sektor

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Et av forslagene den nordtrønderske delegasjonen vil ha gjennom på landsmøtet på Fornebu er at det legges til rette for bedre finansieringsordninger for industribygg og næringsbygg i distriktene. Landsstyret i partiet støtter forslaget. -Med unntak av i sentrumsområder er det veldig vanskelig å få på plass finansiering, sier fylkesleder karl Meinert Buchholdt. Delegasjonen har også foreslått en utvidelse av førskolelærerutdanningen til etter hvert å bli femårig.

Landbrukspolitikken henger tett sammen med næringspolitikken i Venstres øyne. -Der er Venstre svært viktig. Vi ønsker å opprettholde dagens overføringer. Tidligere landbruksminister Lars Sponheim gjorde en viktig jobb for å modernisere landbruket, sier Buchholdt. -Løsningen er mangesidig, men den ene er å se på investeringsmidlene. Så er vi også nødt til å være åpen for nye løsninger, sier Buchholdt. -Regjeringen skryter av at de har skapt mange nye statlige arbeidsplasser, vi må få privat sektor til å yngle, avslutter Karl M. Buchholdt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**