Bedre vilkår for næringsbygg og industri i distriktene

-Den nordtrønderske delegasjonen på Venstres landsmøte fikk gjennomslag for å legge bedre til rette for næringsliv og industri i distriktene, sier fylkesleder i Venstre, Karl M. Buchholdt. «Legge til rette for bedre finansieringsordninger for industribygg og næringsbygg i distriktene» lyder forslaget som ble vedtatt, og nå kommer inn i partiets stortingsvalgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Norge har alle forutsetninger for å utvikle seg som industrinasjon. Lange tradisjoner, god kunnskap og tilgang på fornybar energi gir oss et godt grunnlag for fremtidig konkurransekraft, sier Buchholdt, som legger til at finansiering ofte er en hemsko i mange distriktsområder for å reise industri og næringsbygg. Dette knytter seg i mange tilfeller for dårligere vilkår hos bankene for å ta pant i forbindelse med lån i slike bygg.

-Med unntak av i sentrumsområdene helt sør i Nord-Trøndelag er det ofte vanskelig å få på plass finansiering, sier Buchholdt. —Norge er avhengig av et nyskapende næringsliv. Den rødgrønne regjeringen skryter av at den har fått på plass mange statlige arbeidsplasser, men vi må få privat sektor til å yngle, sier Buchholdt.

-Norge trenger trenger mange nye bedrifter for å sikre velferden for kommende generasjoner, sier Buchholdt. —Store deler av verdiskapningen skjer i distriktene. Nå må vi legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å hente ut verdiskapningspotensialet i distriktenes ressurser, og som gjør det mulig å utvikle nye arbeidsplasser her, avslutter Karl M. Buchholdt i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**