E 16 Nybakk- Slomarka

Nes Venstre har sendt inn innspill til planprogrammet for E16 Nybakk- Slomarka. Partiet ønsker forkus på rekreasjon, miljø, Stein skole og trygghet på avlastningsvegen 175.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

E16

Foto: SVV

Planprogrammet for E16 Nybakk- Slomarka er lagt ut på høring, med frist for innspill 19. april. Nes Venstre har fokusert på etappen gjennom Nes kommune og sendt innspill inn til Statens vegvesen.

Nes Venstre har fokus på tre ting i uttalelsen. Det ene er inngrepet som gjøres i Tesiåsen uten at hele åsen er inkludert i planprogrammet. Nes Venstre mener hele åsen på sees på som en biotop. Ved å inkludere hele åsen i planprogrammet må konsekvensutredningen for E16 vurdere påvirkningen en firefelts veg gjennom deler av åsen får for friluftsliv, flora og fauna i hele åsen.

Nes Venstre er også opptatt av Stein skoles situasjon både i byggetid og etter etableringen av vegen. Det er ønskelig at konsekvensene for Stein skoles museumsdrift tas med i konsekvensutredningen.

Til sist i sitt innspill ber Nes Venstre om at det er fokus på sikkerhet langs r175 i byggeperioden av E16. Belasningen på vegen vil øke betydelig i byggeperioden og Nes Venstre vil at det skal utføres tiltak i forkant for å sikre myke trafikkanter langs r 175.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**