Sellafield må tas på alvor

Det har skjedd radioaktive utslipp til havet og sedimentet i havområdet fra Sellafield i mange år og har ført til at Irskesjøen er verdens mest radioaktive havområdet. Det gamle tankanlegget med høyradioaktivt atomavfall er avhengig av konstant nedkjøling. Det må være et norsk krav at dette bringes under kontroll, sier Nordlands stortingskandidat for Venstre Arne Ivar Mikalsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Statens Strålevern rapporterer i tilfelle en eksplosjon ved tankanlegget vil det føre til et radioaktivt nedfall over norske landområder og dette i så fall 10 ganger verre en Tjernobyl-ulykken. Dette vil føre til uopprettelig skade. Vi stiller også spørsmål om sedimentet og eventuelle konsekvenser.

– Nå viser SV og Miljøvernministeren stadig et mer manglende engsjement i denne viktige miljøsaken. I flere år har Bellona og Lofoten mot Sellafield (LmS) arrangert informasjonsmøte for britiske og nordiske politikere og eksperter. Dette har vært i samarbeid med britiske myndigheter. I år er det Norges tur å arrangere informasjonsmøte InfoArena og nå er ikke Miljøverndepartementet med med nødvendig finansiering. Det er kritikkverdig og en bør stille spørsmål med om SV prioriterer dette viktige miljøproblem, sier Mikalsen, Venstre.

Britiske myndigheter har informasjonsplikt overfor Norge. Nå har det skjedd en negativ utvikling ved Sellafield-anlegget som de ønsker å informere om i Oslo kommende uke. Nuclear Decommissioning Authority www.nda.gov.uk , Foreign & Commonwealth Office www.fco.gov.uk og Office for Nuclear Development https://www.gov.uk/government/policy-teams/office-for-nuclear-development-ond har invitert kun Bellona og LmS til et møte og etter det Venstre har fått opplyst ønsker ikke Miljøverndepartementet å støtte dette møtet.

– Dette er kritikkverdig i en så viktig sak, sier Mikalsen, Venstre. – Det er jo heller ikke snakk om de store midlene. Jeg har erfaring fra disse informasjonsmøtene og det har gitt nødvendige framskritt i Sellafield-saken. Venstre ser nødvendighet i en fortsatt dialog med britiske myndigheter og understreker viktigheten med det arbeidet som gjøres av Bellona og GcS må fortsette, avslutter Nordland Venstres kandidat til Storinget, Arne Ivar Mikalsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**