Åpent styremøte i Vestre Aker Venstre Mandag 22. april kl 20

Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Innkalling til styremøte i Vestre Aker Venstre

Tid: Kl 19 – 21.15

Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

Kl. 19 – 20: BU-gruppemøte

Kl. 20 – 21.15: Styremøte

Saksliste styremøte:

19/13: Godkjenning av dagsorden
20/13: Status og videre tiltak ” Trafikksikkerhet Vinderen ” v/ Finn
21/13: Status og videre tiltak Gulleråsen stasjon v/ Hans Kristian
22/13: Status valgkamp v/ Hans Kristian
23/13: Status miljøaksjon v/ Jon Erland
24/13: Valg av medlemmer til stemmmestyrer Stortingsvalg 2013 v/ Hans Kristian, som har laget en innstilling.
En stemmestyreleder, et stemmestyremedlem, en reserve
25/13: Eventuelt

V-logo med dekor

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**