Gruppemøte tirsdag 16. april

Alvdal Venstre har gruppemøte på Kammerset (i Dalsegga) tirsdag 16. april kl. 19:30. Gjennomgang av saklistene til Formannskapets møte og møte i Fast utvalg for plansaker til torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saker til Formannskapets møte:

22/13 12/923
REGULERINGSPLAN RV. 3, KVENNBEKKDALEN – STEIMOSLETTA PLANID 201204 NY BRU OVER GLOMMA – ENDELIG BEHANDLING
Frode Bakken v/Statens Vegvesen vil være til stede under behandlingen.

23/13 13/59
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN ALVDAL SKURLAG PLANID R22A — ENDELIG BEHANDLING

24/13 13/262
HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKESVEGER – HØRING

25/13 12/831
SØKNAD OM TIL ETABLERING

26/13 13/252
ENDRING AV VEDTEKTER FOR IKA OPPLANDENE

27/13 09/339
PROSJEKT “SANS OG SAMLING” – SANSEHAGE PÅ SOLSIDA OMSORGSHEIM

Saker til møtet i Fast utvalg for plansaker:

5/13 13/179
SØKNAD OM BYGGING AV STORBEKKEN OG SØLNA KRAFTVERK I ALVDAL KOMMUNE – HEDMARK – HØRING

6/13 13/186
OPPGRADERING AV EKSISTERENDE FLOMVERK MOT FOLLA OG GLOMMA VED STEIMOEN – LOKAL HØRING

7/13 12/422
1. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERING MÆLENGTUNET BOLIGOMRÅDE

8/13 13/11
RIVING HYTTE OG BYGGING AV NY HYTTE, GID 20/205 SØLNDALEN SØKER: HENRY HOEL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**