Venstre mener rovviltforliket tøyes for langt

Etter at to ulver ble skutt i Rendalen i april, reagerer Venstre på at rovdyrforliket tøyes for langt. I et innlegg forklarer stortingskandidat Jon Gunnes og biolog Erik Brenna, leder av Natur- og miljøverngruppa i Trondheim Venstre, hvorfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre mener rovviltforliket tøyes for langt

Rovviltforliket skulle sikre den todelte målsettingen, der både beitedyr og husdyr ivaretas. Nå gis det så mange fellingstillatelser på ulv utenfor ulvesonen at det i praksis er en utrydningspolitikk.

Ifølge rovviltforliket og naturmangfoldloven skal ulven ha lov til å ferdes også utenfor ulvesonen, i sitt naturlige utbredelsesområde. Ulven er totalfredet i Norge, og felling skal kun vurderes som siste utvei, dersom ulven representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr, eller hvis ulvepar etablerer revir for å yngle utenfor det som kalles ulvesonen. Husdyrene er ikke i utmarka utenom beitesesongen, og de felte ulvene utgjorde ikke noe skadepotensiale for dem nå. Det er også et tankekors at ikke den ene ulven i Rendalen ble spart, siden en enslig ulv ikke hevder revir og yngler.

 Da Erik Brenna postet dette bildet på sin facebook-side, ble det en farsott. Mer enn 8000 mennesker delte sin harme over drapene. Engasjementet er stort, og nå viser det seg også at myndighetene dreper for mange ulv.

Da Erik Brenna postet dette bildet på sin facebook-side, ble det en farsott. Mer enn 8000 mennesker delte sin harme over drapene. Engasjementet er stort, og nå viser det seg også at myndighetene dreper for mange ulv.
Foto: Lars Gangås /SNO

Under forhandlingene til stortingets rovviltforlik i 2011 jobbet Venstre hardt for ulv og andre rovdyr, og det var viktig for Venstre å inngå en avtale som forpliktet de mer rovdyrkritiske partiene til å ikke drive en dårligere rovviltpolitikk enn i dag, etter valget nå i høst.

Vi mener at rovviltforliket nå tøyes for langt. Venstre sa aldri ja til at ulvene systematisk skal felles bare fordi de ferdes utenfor ulvesonen. Nå innvilges fellingstillatelser over en lav sko, med skadefellinger gjennom hele beitesesongen og lisensfellinger gjennom hele vinteren. Vi mener begrepet “rovdyr som representerer et skadepotensiale” i rovviltforliket skal tolkes slik at det må være en åpenbar og umiddelbar fare for at husdyr kan bli angrepet. Det holder ikke som begrunnelse for felling at ulven bare er tilstede i naturen.

Venstre ønsker å stille følgende spørsmål til ansvarlige myndigheter:
– Er forvaltningen i tråd med naturmangfoldlovens krav om å ta vare på de økologiske prosessene i naturen?
– Når er skadepotensialet for en ulv utenfor ulvesonen så lite at det ikke er aktuelt å gjennomføre skadefelling?
– Når er vi i en situasjon hvor bestandens overlevelse er så truet at det ikke kan gjennomføres felling?
– Hvilke andre tilfredsstillende måter for å nå formålet om todelt målsetting er det forvaltningen vurderer før fellingstillatelse gis?

Norges forbilde som miljønasjon falmer når vi ikke greier å ta bedre vare på naturen vår. Venstre ønsker bedre forhold for rovdyrene enn dette.

Jon Gunnes
Stortingskandidat for Venstre i Sør-Trøndelag

Erik Brenna
Biolog
Leder av Natur- og miljøverngruppa, Trondheim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**