Åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe

INNKALLING til åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe mandag 22. april kl. 19.00 — ca. 21.00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Til alle medlemmer i Nordre Aker Venstre

INNKALLING til åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe mandag 22. april kl. 19.00 — ca. 21.00

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, Møterom Dampen, 1. etasje, innenfor BU-salen.

Dette er en fin anledning til å bli informert om hva som skjer politisk i bydelen og byen og en meget god anledning til å fremme dine synspunkter før torsdagens møte i bydelsutvalget

Saksliste:
Sak 01. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02. Bydelsutvalgsmøtet torsdag 25. april 2013. Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider
Av aktuelle saker kan nevnes: Fordeling av frivillighetsmidler, Mulig lokalisering av barne- og ungdomstilbud, forslag til detaljregulering for Lillohøyden skole (Sandakerveien 102), områder for beboerparkering.
Sak 03 Eventuelt

Med hilsen
Nordre Aker Venstre
v/Gunnar L. Brevig, leder
Telefon 9599 6185

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**