Venstre setter folk først

Friheten skal gjelde overalt, for alle og det personlige ansvaret er ufravikelig

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


To av Venstres liberale prinsipper er:

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Venstre jobber for at alle skal ha mulighet til å ha makten i eget liv — uavhengig av kjønn,
livssituasjon og bakgrunn. Friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. Dette er like grunnleggende som retten til frihet. Folk som gis ansvar, griper muligheten — og vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

FOLK FØRST
Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Mennesker som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnlaget til våre etterkommere.

Frihet og ansvar er ett og udelelig. Uten erkjennelse av forpliktelse er det alltid fare for at friheten undergraves. Økende økonomisk frihet i dag må ikke bli ufrihet for neste generasjon. Vår frihet kan ikke frikobles fra ansvaret for dem som kommer etter oss.

Derfor tar liberal politikk utgangspunkt i det enkelte menneskets behov for frihet og vilje til å ta ansvar. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Systemene skal tjene menneskene, ikke omvendt. Derfor setter Venstre folk først.

Les mer her.

Nordre Aker Venstre
v/Gunnar L. Brevig, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**