Ny skolestruktur vedtatt

Etter rundt to timers debatt ble et fellesforslag fra Ap, H og KrF vedtatt i saken om ny skolestruktur. Debatten ble preget av uklarheter i fellesforslaget, både når det gjaldt faktisk lokalisering av skoler og hva konsekvensene er for eksisterende skoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Skolestruktur_Ap, H, KrF

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Hele saken begynte med at Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. Deretter tok Arild Ramstad fra Høyre ordet og presanterte et fellesforslag for partiene Ap, H og KrF. Fellesforslaget var ikke fremmet under formannskapets behandling og kom derfor relativt overraskende på nesten halve kommunestyret. De tre paritene besitter et flertall i kommunestyret, og dermed var egentlig avgjørelsen tatt før noen som helst debatt.

Ny ungdomsskole i Vormsundområdet
Øystein Smidt fremmet Nes Venstres forslag tidlig i debatten, og oppfordret til en debatt også rundt dette. Det var imidlertid fellesforslagets uklarheter rundt konkret plassering av skoler og hva konsekvensen ville være for eksisterende skoler som preget debatten. Fellesforslaget sier for eksempel at det skal bygges en ny ungdomsskole i Vormsundområdet, planleggingsarbeidet skal starte allerede høsten 2013. – Vormsundområdet er ikke Eier og Solheim, tydeliggjorde representanten Rønoldtangen fra talerstolen, etter at mange hadde spurt om Vormsundområdet innkluderte en mulig plassering av skolen i området Neskollen- Rød. Hvorvidt Kvernberget er Vormsundområdet gjenstår å se.

Ny barneskole på Årnes

Planarbeider for en ny barneskole på Årnes skal også startes høsten 2013, men forslaget er ikke tydelig på om det er for å erstatte en, to eller tre skoler i Årnesområdet. I og med at Høyre har gått sterkt ut og signalisert at de ønsker kun fire barneskoler i bygda, er det siste alternativet det mest sannsynlige. Med dette forslaget er det med andre ord kroken på døra for en vital og fremtidsrettet skole som Østgård. – Hva med Fenstad skole?, spurte Nes Venstres Øystein Smidt, er Fenstad også Vormsundområdet? For fellesforslaget sier heller ikke noe om Fenstad skole skal innkluderes i den nye skolen på Oppaker- Herbergåsen. – Fenstad skole skal fortsatt eksistere, sa Tone Rønoldtangen i sitt innlegg, men innrømmet samtidig at forslagsstillerne ikke hadde diskutert seg endelig i mål med alle detaljer knyttet til fremtidig skolestruktur.

Må fortsatt ha klasserom i brakker
Fellesforslaget prioriterer en ny ungdomsskole i Vormsundområdet først, deretter bygging av en ny skole på Årnes. Det betyr at trangbodde elever i Skogbygda skole fortsatt må ha undervisning i brakker. Heller ikke trangboddheten i Fenstad skole er løst.

Vil bli omkamper
Fellesforslaget skal ha alle saker tilbake til kommunestyret for detaljert behandling. Da vil det være muligheter for omkamp med tanke på prioriteringen av ny skole i Årnesområdet kontra å løse en vanskelig situasjon for elever ved Skogbygda skole. Slik forslaget er lagt frem og vedtatt av Ap, H og KrF vil det kunne bli omkamp hver eneste gang neste ledd i utbyggingen skal foretas.

Må finne sammen i budsjett og økonomiplan
– Det er en interessang konstellasjon som senere må finne frem til et felles budsjett og økonomiplan for å kunne gjennomføre denne skolestrukturen, sa Åse Birgitte Skærli fra Nes Venstre. Dette ble besvart fra Arbeiderpartiets representant Sverdrup med at det vil være et annet kommunestyre som får den utfordringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**