Skolefritidsordningen i Øyer kommune

Saken er lagt ut til høring, med høringsfrist 10.mai 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Saksutredning:
Komite 1 gis følgende mandat i saken «Skolefritidsordningen (SFO) i Øyer
kommune»:

1. Evaluering av skolefritidsordningen (SFO) med utgangspunkt i
brukerundersøkelser gjennomført våren 2012
2. Klargjøre innholdet/formålet med SFO
3. Gjennomgang og revidering av vedtektene for SFO herunder ta
stilling til
a. Åpningstider, oppholdstider, eventuell kjernetid og
betalingssatser
b. Innhold og organisering av ferie-SFO
4. Planlagt kommunestyrebehandling av saken 30. mai 2013
5. Vurdere SFO i forhold til gratis leksehjelpordning.
Evaluering av skolefritidsordningen (SFO) med utgangspunkt i
brukerundersøkelser gjennomført våren 2012

Saksdokumenter finner du på; http://www.oyer.kommune.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**